[YOI][Victuuri] Twitter log Viet Trans

Artist: わくや
Link sdou (Twitter): https://twitter.com/yoiwcy/status/810531105459814401
Một Sdou ngắn, rất ngọt, rất nhẹ nhàng. Đọc để thấy ấm lòng, để thấy rằng tình yêu Victuuri tồn tại cả trong những điều nhỏ nhặt nhất…

Advertisements